Handstempel IIIe BATTERIJ / VELD-ARTILLERIE
 Datum gebruik : 26. II. 1947 ( Ned. Indië )